Safety Trainers on TraFin hyväksymä koulutuskeskus

Ilokseni voin ilmoittaa, että olemme TraFin hyväksymä koulutuskeskus ja EAKURSSI:mme on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Kuljettaja saa merkinnän suorituksesta viranomaisrekisteriin eli ns. direktiivimerkinnän ja todistuksen kurssin suorittamisesta. Koulutuksen kesto on 1 päivä (7 x 45min). Kurssistamme saa myös sähköisen ensiapukortin, joka on voimassa 3 vuotta. Maksimi osallistujamäärä kurssillemme on 20 henkilöä.

Ensiapu-kuva

Kuka antaa ammattipätevyyskoulutusta?

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymät koulutuskeskukset antavat ammattipätevyyskoulutusta. Koulutuskeskukset saavat antaa ammattipätevyyden jatkokoulutusta TraFin hyväksymillä koulutusohjelmilla. Tällainen on esim. meidän EAKURSSI.

Ketä ammattipätevyys koskee?

Ammattipätevyys koskee siis melkein kaikkia C-kortin omaavia

Laissa on määrätty kuorma-ja linja-autonkuljettajille ammattipätevyysvaatimus. Laki on tullut voimaan henkilöliikenteeseen 10.9.2008 ja tavaraliikeneeseen 10.9.2009. Kuljettajan halutessa pitää ammattipätevyytensä voimassa, on hänen käytävä ammattipätevyyskoulutuksissa. Koulutukset koostuvat ns. 5 direktiivipäivästä eli TraFin hyväksymistä jatkokoulutusohjelmista. Ainoa pakollinen päivä on ennakoivan ajon koulutus ja muut koulutuspäivät valitaan oman tarpeen mukaan. Jatkokoulutuspäiviä voi käydä esim. yhden päivän vuodessa. Ammattipätevyys myönnetään aina 5 vuodeksi kerrallaan. Enintään kuitenkin ajaksi, johon asti ajokortti on voimassa.

Ammattipätevyys koskee siis melkein kaikkia C-kortin omaavia myös liikennetraktorin kuljettajia, jos sen kuljettamiseen tarvitsee C-luokan ajokortin. Omat ajot eivät vaadi ammattipätevyyttä esim. matkailuauton ajaminen. Ammattipätevyys vaatimus koskee myös D1- ja D-kortin omaavia eli linja-autonkuljettajia. Poikkeuksena ilman ammattipätevyyttä linja-autolla saa kuljettaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä, jos linja-auto on jonkun perheenjäsenen omistuksessa.

Milloin haen jatkoa ammattipätevyydelle?

Jatkoa kannattaa hakea aikaisintaan 6 kk ennen ammattipätevyyden päättymistä, koska silloin seuraava viisivuotisjakso käynnistyy nykyisen päättyessä. Mikäli otat merkinnän aiemmin alkaa viidenvuoden jakso viimeisestä käydystä koulutuspäivästä.

Kuorma-autot

Miten ja mistä haen ammattipätevyyttä, kun olen suorittanut 5 jatkokoulutuspäivää?

Keino 1: Hae uutta ajokorttia ja ajokorttimerkintää Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus). Liitteeksi tarvitset kaksi passikuvaa. Ajokorttiin tulee merkintä erityisehto 95 (hinta 30 €).

Keino 2: Hae erillinen ammattipätevyyskortti Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus). Liitteeksi tarvitset kaksi passikuvaa. Liitteeksi tarvitset kopion ajokortista, jos se on myönnetty ulkomailla (hinta 50 €).

Mitä otan huomioon, kun tilaan ammattipätevyys koulutusta?

Koulutus tulee tilata viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkua

Koulutus tulee tilata viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, jotta vaadittavat ennakkoilmoitukset ehditään tehdä. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty määräajassa ei koulutuksesta saa koulutusmerkintää ammattipätevyysrekisteriin. Koulutuksia valvotaan, joten viranomaisen on tarvittaessa päästävä valvomaan koulutusta.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

TraFin sivuillta löydät yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia linkki kysymyksiin.

Esimerkkejä milloin tarvitaan ammattipätevyyttä ja milloin ei linkki taulukkoon

Voit tarkistaa omat ammattipätevyystietosi täältä.


Jonathan Hagkvist
Kirjoittanut: Jonathan Hagkvist, Sairaanhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)